EcoDriving förbättrar ekonomin

När du lär dig EcoDriving sänker du din bränsleförbrukning, sparar pengar, ditt fordon slits mindre och risken för olyckor minskar. Gör en långsiktig förändring för både din egen och miljöns skull!

Genom att gå en EcoDriving-kurs och lära dig ett förändrat körsätt kommer du kunna se att din ekonomi förändras till det bättre. Du kommer nämligen minska din bränsleförbrukning och kunna spara pengar som du annars skulle ha lagt på att tanka.

Exempel: Om du lyckas sänka din bränsleförbrukning med 13 % och kör 30 000 km per år så sparar du ungefär 390 liter bränsle. Det innebär med ett bränslepris på 12 kr/l att du sparar ca 4 700 kronor. Samtidigt minskar koldioxidutsläppen från din bil med nästan ett ton – på bara ett år!

Minskat slitage och färre skador

Man ser också att efter utbildning i EcoDriving minskar slitaget på fordonen och frekvensen av olyckor och skador går ner. Detta är en direkt följd av att du lär dig köra med framförhållning och planering: genom att "lyfta blicken" ser du hotande faror tidigare.

Arbeta för en långsiktig besparing

När du går EcoDriving-kursen är det inte svårt att uppnå resultat och förändring. Utmaningen ligger i att göra det till en långsiktig förändring som ger en väsentlig besparing.

Ett företag som har genomfört utbildningen behöver arbeta strategiskt och långsiktigt med bränsleuppföljning. De anställda behöver motivation, och för detta kan man eventuellt använda bonussystem för att få till en bestående förändring. Våra utbildare hjälper er gärna med hur man bäst jobbar med de långsiktiga besparingarna.

EcoDriving – miljösmart och effektivt


EcoDriving förbättrar ekonomin

När du lär dig EcoDriving sänker du din bränsleförbrukning, sparar pengar, ditt fordon slits mindre och risken för olyckor minskar. Gör en långsiktig förändring för både din egen och miljöns skull!

Läs mer..

Den tekniska utvecklingen hjälper miljön

Den tekniska utvecklingen av fordon går snabbt framåt och bidrar också till minskade utsläpp.

Läs mer..

14 tips! Så kör du miljösmart

Att förändra ditt körbeteende till ekokörning gör att du kan spara upp till 20 % i bränsleförbrukning.

Läs mer..

För en bättre miljö

Så här kan du bidra till en förändring

Läs mer..