Om EcoDriving

Värna miljön och din ekonomi samtidigt

EcoDriving är ett utbildningspaket som lär dig att köra ekonomiskt och sparsamt samtidigt som du värnar om miljön.

Sedan EcoDriving startades 1998 har mer än 59 000 personer utbildats i EcoDriving, 22 000 i Heavy EcoDriving och 4 000 i Working EcoDriving.

Allt handlar om teknik, miljö och ekonomi i samverkan, och EcoDriving innehåller de senaste rönen om energibesparing och vad som påverkar ett ekonomiskt körsätt.

Vem passar utbildningen för?

Vi har utbildningspaket för olika typer av fordon: EcoDriving för personbil, Heavy EcoDriving för buss/lastbil samt Working EcoDriving för arbetsmaskiner.

EcoDriving vänder sig såväl till privatpersoner som till företag, kommuner och organisationer som vill utbilda sin personal i sparsam och miljövänlig körning. Konceptet används av trafikskolor, gymnasieskolor och andra utbildningsföretag.

Hur mycket kan jag spara?

Hur stor besparing du kan göra genom att gå EcoDriving-utbildningen beror mycket på hur du kört innan, men genomsnittsbesparingen är idag 13% på drygt 80 000 utbildade. Genom att köra miljöanpassat sparar du in pengar på bland annat lägre bränsleförbrukning och mindre slitage på däck och fordon, plus att du gör miljön en tjänst genom lägre utsläpp av koldioxid och andra ämnen som påverkar hälsa och miljö.

Om EcoDriving

EcoDriving drivs som ett affärsområde inom Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) och dess servicebolag STR Service AB.

Utbildningen utarbetades i samarbete med företag och myndigheter i Finland och har bearbetats och anpassats för svenska förhållanden av STR med stöd av dåvarande Vägverket och Energimyndigheten. Verksamheten bedrivs sedan augusti 2002 i Landskrona.


Så fick Jetpak optimala leveranser

Med en smartphone i handen och en optimalt beräknad rutt utstakad har Jetpaks chaufförer fått en snabbare och enklare arbetssituation samtidigt som de sparar mycket tid och bränsle på sitt sätt att köra. Genom att kombinera fortbildning och digital teknik finns det stora förtjänster att göra – både för föraren, för transportföretaget och för slutkunden.

Läs mer..

EcoDriving på vägen mot körkort

Tänk miljövänligt på körlektionerna och uppkörningen

Sedan 2008 ingår ett miljöanpassat körsätt i körkortsutbildningen. Det innebär att alla får lära sig att köra på ett sparsamt sätt oavsett vilken behörighet man utbildar sig till. Vid uppkörningen ställs krav på att körsättet är miljöanpassat. Kunskap om miljö och trafikens negativa miljöpåverkan ingår också som en obligatorisk del av teoriprovet.

Har du redan körkort men vill lära dig mer? Gå en EcoDriving-kurs!

Vill du veta mer?

Bestämmelser om miljöanpassning under körkortsutbildningen finns i Vägverkets föreskrifter om kursplaner, behörighet B (VVFS 2004:110), som trädde i kraft i mars 2006 och uppdaterades genom VVFS 2006:21.