Dags för ordning och reda i den svenska transportbranschen

På väg mot sund konkurrens och schyssta arbetsvillkor för yrkesförare – nu tar regeringen tag i problem som fortkörning, utländska olagliga transporter, fusk med kör- och vilotider samt stressig arbetsmiljö på vägen. En ny utredning ska bland annat ta fram förslag för effektivare kontroller av yrkesförare, se över sanktioner och föreslå en ny samlad organisation för kontrollerna.

Sommaren 2019 avslutas med goda nyheter för svenska yrkesförare. Infrastrukturminister Tomas Eneroth var tydlig under regeringens pressträff måndagen den 26 augusti: Det måste bli bättre ordning på de svenska vägarna – och det behövs bättre och effektivare kontroller av yrkestrafiken. Sedan 2014 har regeringen bland annat genomfört klampning som gör att polis kan hindra ett fordon från att köra vidare, infört sanktionsavgifter för överträdelse mot cabotagereglerna samt utbildat cirka 400 poliser och polisinspektörer för att kontrollera utländska fordon. Det räcker dock inte. 

Yrkesföraren har rätt till schyssta arbetsvillkor

Alltför många förare kör för fort på de svenska vägarna och undersökningar visar att yrkesförare är några av de värsta fartsyndarna.

Regeringen vill därför genomföra en kartläggning av hur kontroller av taxi-, gods- och busstrafik görs idag och hur detta system ska kunna förbättras. Utredningen ska också undersöka om det behövs en ny samlad organisation för att kontrollerna ska bli effektivare. Men det handlar också om att minska fusk med kör- och vilotider, skapa rimliga körtider inom uppdragen och framför allt få bukt med utländska förare som bryter mot EU:s regler kring inrikestransporter. Det skapar både osund konkurrens och dålig arbetsmiljö

Efterlängtad översyn av transportbranschens villkor

Utredningen kommer också att granska transportbranschen för att se vilka överträdelser som kan växla från straffrättsliga påföljder till sanktioner. Detta för att det ska bli dyrare att göra fel, och att det drabbar åkeriet i högre grad än den enskilde föraren. Dessutom vill regeringen se om det finns möjlighet att ytterligare förstärka trafiksäkerheten genom införande av så kallade trafiksäkerhetskontrollanter. Infrastrukturminister Tomas Eneroth vill också att utredningen tittar på möjligheten att myndigheter kan testa förare för narkotika utan att någon misstanke om brott finns. Detta för att minska rattonykterhet och i förlängningen försöka minska de olyckor som sker under påverkan av alkohol och droger. Transportbranschen har en viktig roll att fylla i samhället och målet med utredningen är att ge yrkesföraren tryggare arbetsmiljö och ge svenska åkerier rimliga villkor. Resultatet kommer att börja redovisas i november 2020. 

Är det dags för YKB?

Välj en trafikutbildare som vet hur transportbranschen fungerar, förstår regler och kan omsätta teori till användbar praktik. Boka din STR-utbildare här! 

 

Om YKB


Det här är YKB

Är du yrkesförare? Då har du ett ansvarsfullt arbete som kräver kunskap och skicklighet. Därför infördes 2008 lagen om yrkesförarkompetens. Den är till för att garantera att alla yrkesförare har den kompetens som behövs för yrket och för att göra våra vägar säkra för alla som färdas på dem. Lagen kräver också att du har ett yrkeskompetensbevis (det förkortas YKB) som visar att du har genomfört de nödvändiga utbildningarna.

Läs mer..

YKB-utbildare nära dig

Genom oss på STR kan du hitta välutbildade pedagoger för YKB över hela landet.

Läs mer..

Frågor och svar

Yrkeskompetensbevis YKB frågor och svar om bl.a. giltighetstid, 35 timmar fortbildning, C-körkort, D-körkort, övergångsregel, bussförare, lastbilschaufför

Jag är tillsvidareanställd som yrkesförare. Vem betalar för mitt YKB?
Det gör din arbetsgivare. När du är fast anställd som yrkesförare står din arbetsgivare för kurskostnaden, och utbildningen ska ske på betald arbetstid.

Jag har ett YKB vars giltighetstid håller på att gå ut. Vad ska jag göra?
Du ska gå 35 timmars fortbildning innan ditt YKB-kort går ut. Kursen är uppdelad på fem delkurser som du kan gå i vilken ordning du vill. Din utbildare rapporterar sedan in dina genomförda kurser till Transportstyrelsen och när du har betalat 150 kronor för tillverkningskostnaden för kortet så får du ditt YKB med posten.

Giltighetstiden på mitt YKB har gått ut. Får jag ändå köra i yrkestrafik?
Nej. Kör du i yrkesmässig trafik utan ett giltigt YKB kör du olagligt och riskerar böter. Du måste gå en fortbildningskurs för att uppdatera ditt YKB innan du får köra igen. Läs mer om fortbildningen och boka dina kurser här.

En utbildare säger att jag inte har uppfyllt samtliga mål under min YKB-fortbildning. Vad ska jag göra?
Prata med utbildaren så får du veta hur du enklast kan komplettera din utbildning. Lagen säger att du ska ha genomgått minst 35 timmars utbildning och att alla mål i kursplanen är godkända, så ibland krävs det att du måste genomgå en hel kursdag till, men ibland kan det räcka med att du är med ett par timmar på en kurs för att komplettera med de saknade målen.

Jag är färdig med mina 35 timmars fortbildning, vad gör jag nu?
Då ska du lämna alla dina fem intyg till den utbildare där du gjorde din sista kursdag. Utbildaren kontrollerar att du har fått med samtliga lagstadgade mål i utbildningen, och om allt är som det ska rapporterar utbildaren din genomförda fortbildning till Transportstyrelsen. Efter ett par dagar får du ett inbetalningskort på 150 kronor, vilket är tillverkningskostnaden för beviset. Så fort du har betalat in det så tillverkas till YKB-kort och skickas till dig med posten.

Jag har fått ett inbetalningskort från Transportstyrelsen för mitt YKB. När måste jag betala in det?

  1. Har du inget YKB idag, då ska du betala in i god tid innan du har tänkt börja köra yrkesmässigt. Du får inte köra någon transport yrkesmässigt utan att ha ett giltigt YKB kort.
  2. Har du ett YKB idag, så ska du betala i god tid innan det förfaller så att du inte står utan ditt YKB kort.
  3. Absolut sista betalningsdatum är 12 månader efter din sista genomförda delkurs, det är nämligen det datum du rapporterades för och då har du 12 månader på dig att betala om du inte behöver ditt YKB kort.

Jag håller på att ta lastbilskort (C-körkort). Kommer jag få YKB på det körkortet eller måste jag gå en YKB-utbildning också?
Nej, det ingår inte i ditt nya körkort. För att få ett yrkeskompetensbevis (förkortat YKB) måste du genomgå en YKB-utbildning också. Läs mer om grundutbildningen här.

Jag håller på att ta D-körkort för buss. Kommer jag få YKB på det körkortet eller måste jag gå en YKB-utbildning också?
Nej, det ingår inte i ditt nya körkort. För att få ett yrkeskompetensbevis (förkortat YKB) måste du genomgå en YKB-utbildning också. Läs mer om grundutbildningen här.

Jag ska gå två lastbilskurser inom bilkåren och kommer sen få ett C-körkort. Kommer jag få YKB på det körkortet eller måste jag gå en YKB-utbildning också?
Nej, YKB kommer inte ingå i ditt nya körkort. För att få ett yrkeskompetensbevis (förkortat YKB) måste du genomgå en YKB-utbildning också. I ditt fall är det den 140 timmar långa grundkursen för YKB du ska gå. Läs mer om grundutbildningen här.

När jag gick Fordon och transport på gymnasiet fick jag yrkeskompetensbevis för C-körkort. Nu tänker jag ta busskörkort också - måste jag då göra om YKB-kursen?
Du behöver inte gå hela utbildningen igen, men du måste genomgå en förkortad YKB-grundutbildning för buss. Om du är under 21 år tar kursen 70 timmar, och har du fyllt 21 tar den 35 timmar. Det är alltså inte en fortbildningskurs du ska gå, utan det är viktigt att du går den förkortade grundutbildningen. Prata med din utbildare så att det blir rätt.

Jag har CE-körkort med yrkeskompetensutbildningen, och det är snart dags för fortbildning med fem dagars kurs. Jag tog mitt kort i ett annat land - kan jag ändå uppdatera kortet i Sverige? Och vad händer om jag inte går fortbildningen?
Eftersom YKB-utbildningen styrs av ett EU-direktiv kan du genomföra utbildningen i det land där du är skriven eller i det land där du arbetar. Om du har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer är det inga problem.
Om du inte genomför fortbildningen får du inte köra i yrkesmässig trafik från den dag då ditt nuvarande YKB förfaller. Om du ändå kör olagligt kan både du och det företag du kör för bötfällas.
Om du inte genomför fortbildningen för att du vill ta en paus i körningen men senare vill komma igång och köra yrkesmässigt igen ska du genomföra dina 35 timmars fortbildning, så att din utbildare kan rapportera in det till Transportstyrelsen. När du sedan betalat tillverkningsavgiften på 150 kronor för YKB-kortet får du ditt uppdaterade YKB.

Vem får gå YKB-fortbildningskurser i Sverige?
Alla förare som är svenska medborgare eller medborgare i en annan stat inom EES (EU + Norge, Island och Liechtenstein) och är permanent bosatta eller arbetar i Sverige, får gå fortbildningen i Sverige. Även tredjelandsmedborgare som är permanent bosatta eller arbetar i Sverige får gå fortbildningen i Sverige.

Jag kör TMA-lastbilar och dylikt där vi använder fordonen i arbetet. Jag har varit i kontakt med Transportstyrelsen och frågat om jag behöver YKB i mitt arbete, men jag har inte fått något klart svar, ingen verkar riktigt veta. Behöver jag YKB eller inte?
Det finns några undantag i lagen som reglerar vilka som inte behöver YKB, och dem kan du hitta här. Men vi skulle säga att om du enbart kör TMA-lastbil behöver du inte YKB, men så fort du sätter dig i en lastbil och utför transporter som du får betalt för räknas det som yrkesmässig trafik, vilket innebär att YKB krävs. Mitt råd till dig är att genomföra den utbildning som du behöver för att få ett YKB. Då är du trygg för dina framtida körningar och mer användbar för företaget.

Var hittar jag lagtexten om YKB-utbildningen?
Du kan läsa alla lagtexter om kraven på kompetensbevis för yrkesförare i Lag om yrkesförarkompetens (2007:1157) och Förordning om yrkesförarkompetens (2007:1470). Dessa lagar och förordningar samt mycket annan viktig information hittar du på Transportstyrelsens hemsida.

Hur funkar övergångsregeln för mig som fick mitt körkort före lagen började gälla?
Lagen började gälla den 10 september 2008 för bussförare och den 10 september 2009 för förare av tung lastbil.
Fick du ditt körkort med behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE utfärdat för första gången innan lagen började gälla? (Du hittar datumet för utfärdandet på baksidan av ditt körkort.)
Då omfattas du av lagens övergångsregel om hävdvunnen rätt, och behövde inte skaffa ett YKB under de första sju åren. Men innan dessa sju år gått måste du ha genomfört din fortbildning, annars kör du olagligt. Bussförare måste alltså ha avslutat fortbildningen före den 10 september 2015 och förare av tung lastbil före den 10 september 2016.