Frihet och risk – yrkesförarens arbetsmiljö ligger dåligt till på vägen

Yrkesförare inom tung trafik toppar statistiken när det handlar om dödsolyckor i arbetet. Arbetet innehåller ofta riskfyllda moment med lastning och lossning, men statistik visar att den största delen av dödsolyckorna sker i trafik. Är risken för vägens riddare som störst när arbetsgivaren inte ser vägen som en arbetsmiljöfråga? Eller bidrar hård konkurrens till orimliga arbetsvillkor?

För yrkesförare inom tung trafik, såväl som busschaufför, taxiförare, tjänstebilsförare eller hemtjänstpersonal på väg till brukare, är vägen en del av arbetsdagen. Enligt Arbetsmiljöverket och arbetsmiljölagen tillhör också vägen arbetsmiljön där väglag, körtid, fordon och trafik påverkar förarens möjlighet att utföra jobbet säkert och tryggt.

– För många arbetsgivare är det inte självklart att körtid mellan två arbetsplatser faktiskt kan vara ett arbetsmiljöproblem och att det alltid är arbetsgivarens uppgift att säkerställa att personal färdas säkert i trafiken, säger Gustav Sand Kanstrup, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Okunskap skapar risker för yrkesförare

Arbetsmiljöverket fick 2016 uppdraget av regeringen att utreda situationen för arbetstagare som arbetar i trafiken eller kör i arbete. Rapporten Olycksförebådande åtgärder för arbetstagare som arbetar på eller vid väg publicerades förra året och den visar att yrkesförare inom tung trafik har oroväckande hög olycksstatistik och alarmerande siffror när det kommer till dödsolyckor i arbetet. Hela 25 procent av arbetsrelaterade dödsolyckor som sker i trafik drabbar lastbilsförare. Gustav Sand Kanstrup konstaterar att det finns en hel del okunskap hos arbetsgivare, men också att vägen är en plats som flera myndigheter har ansvar för. 

– Det är lätt att bortse från vägen när arbetsmiljö ofta ses utifrån arbetsplats. Arbetsmiljöverket arbetar för att fler arbetsgivare ska ta in just vägen och trafikmiljön som en del av personalens arbetsmiljö, så att detta också omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är en viktig förebyggande åtgärd.

Upphandling av transporter innebär ansvar

Vad som orsakar olyckorna är svårt att säga, men helt klart är att en stor faktor är förarens möjlighet att få utrymme att utföra jobbet på ett säkert sätt. Transportbranschen är utsatt för hård konkurrens, vilket gör att uppdragen kanske får villkor med korta körtider eller andra förhållanden som i sin tur försätter föraren i en orimlig och farlig situation. Arbetsmiljöverket lyfter osund konkurrens i sin rapport och Gustav Sand Kanstrup menar att det finns kunskapsluckor om yrkesförarnas arbetsvillkor hos de som upphandlar och köper in transporttjänster. Samtidigt har upphandlarna stor möjlighet att förändra och påverka.

– YKB är lagstadgat enligt Transportstyrelsen och ska säkra kunskap kring regler för transport av gods. Annars får du inte arbeta som yrkesförare. Arbetsmiljölagstiftningen har till uppgift att säkra en bra arbetsmiljö. Men med bättre kunskap och riktlinjer gällande upphandlingar så kan vi också hjälpa till att öka säkerheten ytterligare. Målet är ju att ingen ska skadas under sitt arbete. 

 

Dags att förnya ditt YKB?

Yrkesförare sedan fem år? Då är det dags att förnya ditt yrkeskompetensbevis, YKB. Så här hjälper vi dig att lösa det så snabbt och lätt som möjligt.

Ditt YKB har en giltighetstid på fem år. Innan de fem åren har gått måste du gå en fortbildningskurs för att förnya det, så att du inte råkar ut för ett glapp då du inte får köra i yrkestrafik. Alla yrkesförare måste nämligen vid alla körningar kunna visa upp ett giltigt YKB, annars kör du kort och gott olagligt och riskerar böter.

Om du inte är aktiv förare nu, men vill ta upp yrket som buss- eller lastbilsförare måste även du först genomgå en fortbildning för att få ditt YKB och få utföra transporter.

Varför fortbildning?

Det är alltid viktigt att hålla sina yrkeskunskaper uppdaterade. Tyngdpunkten i fortbildningskurserna inom YKB ligger på trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.

Så funkar YKB-fortbildningen

Vi på STR erbjuder YKB-fortbildningskurser över hela landet, så du alltid kan hitta en plats som är lämplig för ditt företag. Fortbildningskurserna är på 35 timmar, uppdelade på fem delkurser om sju timmar vardera. Du kan ta dem antingen vid fem enskilda tillfällen i valfri ordning eller ta alla fem dagarna i följd - välj det som passar dig bäst.
Prata med oss så hjälper vi dig gärna att få till den bästa lösningen för just dig. Är ni flera som behöver gå kursen samtidigt så kan vi anpassa tid och plats så att det blir enkelt för er.

De fem delkurserna handlar om följande ämnen:
- Miljökörning
- Gods/persontransporter
- Lagar och regler
- Ergonomi och hälsa
- Trafiksäkerhet och kundfokus

Tänk på tiden

Efter att du genomgått delkurserna är din bit avklarad, det är inget teoriprov på slutet. Men det är viktigt att du hinner genomföra alla fem delkurserna innan femårsperioden har gått ut och ditt nuvarande YKB slutar gälla, annars kommer du råka ut för ett avbrott då du inte får köra i yrkestrafik tills du får ditt nya kort.

Vi gör det besvärliga enkelt

När du väl har gått dina 35 timmar sköter STR YKB resten: administrerar och registrerar alla genomförda delkurser, skriver ut intyg och registrerar till Transportstyrelsen när du är färdig. Det enda extra du behöver göra är att betala 150 kronor till Transportstyrelsen för tillverkningskostnaden av YKB-kortet.
Vi vill att du ska kunna fokusera på ditt jobb istället för att hålla på med administration: utan dig stannar Sverige!

Vill du veta mer om YKB? Skicka ett mejl till info@str.se

Företagets ansvar

Du som chef för ett företag som har anställda yrkesförare har ett ansvar att sätta dig in i vad lagen om yrkesförarkompetens kräver. Du behöver veta vad bestämmelserna betyder för både din verksamhet och för den som kör dina fordon.

Du riskerar böter om dina förare inte har YKB

Du bör också se till att dina anställda också har koll på lagens krav, men det är ändå ditt ansvar att se till att dina anställda genomför fortbildningar för att förnya sina YKB. Om någon av dina förare inte har ett giltigt yrkeskompetensbevis kan du nämligen få böter.

Vi hjälper dig planera YKB-fortbildningar

Vi hjälper dig gärna att planera fortbildningskurser för dina anställda – hur få eller hur många det än rör sig om – så att tid och plats passar er bäst. Klicka här

När du inte behöver YKB

Köra barnens fotbollslag till matchen eller köra lastbilen till verkstan? Då behöver du inte ett YKB

Det finns i lagen åtta undantag då du som förare inte behöver ha ett yrkeskompetensbevis. Bland annat gäller det långsamt gående fordon (max 45 km/h), fordon som används av statliga myndigheter som Försvarsmyndigheten, Polismyndigheten eller räddningstjänsten, fordon som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser och när man kör icke-kommersiella persontransporter (som att köra fotbollslaget till match i föreningens buss) eller privata godstransporter.

Alla undantagen gäller körning med fordon som kräver behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE och här är hela listan. Undantagen gäller för förare av fordon som:

  1. Har högsta tillåtna hastighet 45 km/h (långsamt gående fordon)
  2. Används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller räddningstjänsten
  3. Provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparationer eller underhåll
  4. Är nya eller ombyggda och som ännu inte tagits i drift i transportverksamheten
  5. Används i nödsituationer eller för räddningsinsatser
  6. Används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetens
  7. Används för icke-kommersiell persontrafik (t.ex. idrottsföreningens buss) eller för godstransport för privat bruk (t.ex. husbil som är registrerad som lastbil)
  8. Används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att arbetet inte i huvudsak går ut på att köra fordonet.

Inte ett undantag från YKB?

Är det så att du inte är ett av undantagen är du varmt välkommen att klara av din fortbildning kvickt och lätt genom oss så du kan köra lagligt igen. Här kan du läsa mer