Osund konkurrens hotar svenska lastbilsförare

Med låga fraktavgifter och en ökad näthandel ställs högre krav på snabba och effektiva transporter. Men jakten på låga kostnader riskerar att försämra arbetsmiljön för yrkesförare inom tung trafik. Idag hotar utländska förare som struntar i EU:s regler för cabotage svenska åkeriers möjlighet att konkurrera på lika villkor.

EU:s cabotageregler ger utländska förare möjlighet att köra inrikestransporter under vissa premisser. Målet med cabotage är att öka antalet effektiva transporter och minska tomkörningar. Dock utnyttjas reglerna allt mer av östeuropeiska förare som kör långt fler än de tillåtna sju dagarna i Sverige. Deras kontrakt innebär dålig lön och usla villkor, vilket skapar en minst sagt dålig arbetsmiljö för de utländska förarna, men gör också att svenska åkerier inte kan konkurrera på lika villkor. När utländska förare stannar kvar i månader för att köra transporter inom Sverige, riskerar svenska åkerier att slås ut. Dessutom använder och bor förarna ofta på rastplatser som inte är anpassade för lastbilar, vilket både medför ökad nedskräpning och miljörisker. Den som bryter mot cabotagereglerna kan få böter på upp till 40 000 kr, men tendenser visar att problemet trots allt växer. Logistikforskare Henrik Sternberg, Iowa State University, arbetar nu med att både kartlägga fuskets utbredning och se vilka rutter som förarna trafikerar. Genom en app kommer svenska trafikanter och svenska yrkesförare kunna rapportera in utländska förare på vägarna och genom det ge ett faktiskt underlag. Det i sin tur ska lyfta fram de osunda konkurrensvillkoren och i ge möjligheter till förändring.

Läs mer om studien här.

Låga fraktavgifter hotar lastbilsförarens framtid

Ökad handel, främst på nätet, tillsammans med högkonjunktur och byggboom har ökat samhällets behov av transporter. För att locka till köp erbjuds ofta e-handelskunder låga eller inga fraktavgifter men en snabb leverans hem eller till närmaste hämtningsställe. Dock har attraktiva erbjudanden ett pris: Billiga transporter kan innebära högre miljökostnader, ökad stress för förare och priskonkurrens som gör att det blir svårt för svenska åkerier att behålla lönsamhet i sina verksamheter. Yrkesförare inom tung trafik är en utsatt grupp vad gäller arbetsmiljöskador och det finns en stor okunskap hos de som upphandlar transportuppdrag om vilka regler som gäller. Hård och osund konkurrens bidrar till sämre arbetsvillkor för både svenska och utländska förare, trots att behovet av säkra och miljövänliga transporter ökar. Det holkar ur kvaliteten och statusen i ett yrke som har brist på förare; det har inte framtiden råd med.  

Vill du veta mer om yrkesförarens arbetsmiljö? 

Läs mer här. 

Är det dags för YKB?

Välj en trafikutbildare som vet hur transportbranschen fungerar, förstår regler och kan omsätta teori till användbar praktik. Boka din STR-utbildare här!

 

 

Dags att förnya ditt YKB?

Yrkesförare sedan fem år? Då är det dags att förnya ditt yrkeskompetensbevis, YKB. Så här hjälper vi dig att lösa det så snabbt och lätt som möjligt.

Ditt YKB har en giltighetstid på fem år. Innan de fem åren har gått måste du gå en fortbildningskurs för att förnya det, så att du inte råkar ut för ett glapp då du inte får köra i yrkestrafik. Alla yrkesförare måste nämligen vid alla körningar kunna visa upp ett giltigt YKB, annars kör du kort och gott olagligt och riskerar böter.

Om du inte är aktiv förare nu, men vill ta upp yrket som buss- eller lastbilsförare måste även du först genomgå en fortbildning för att få ditt YKB och få utföra transporter.

Varför fortbildning?

Det är alltid viktigt att hålla sina yrkeskunskaper uppdaterade. Tyngdpunkten i fortbildningskurserna inom YKB ligger på trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.

Så funkar YKB-fortbildningen

Vi på STR erbjuder YKB-fortbildningskurser över hela landet, så du alltid kan hitta en plats som är lämplig för ditt företag. Fortbildningskurserna är på 35 timmar, uppdelade på fem delkurser om sju timmar vardera. Du kan ta dem antingen vid fem enskilda tillfällen i valfri ordning eller ta alla fem dagarna i följd - välj det som passar dig bäst.
Prata med oss så hjälper vi dig gärna att få till den bästa lösningen för just dig. Är ni flera som behöver gå kursen samtidigt så kan vi anpassa tid och plats så att det blir enkelt för er.

De fem delkurserna handlar om följande ämnen:
- Miljökörning
- Gods/persontransporter
- Lagar och regler
- Ergonomi och hälsa
- Trafiksäkerhet och kundfokus

Tänk på tiden

Efter att du genomgått delkurserna är din bit avklarad, det är inget teoriprov på slutet. Men det är viktigt att du hinner genomföra alla fem delkurserna innan femårsperioden har gått ut och ditt nuvarande YKB slutar gälla, annars kommer du råka ut för ett avbrott då du inte får köra i yrkestrafik tills du får ditt nya kort.

Vi gör det besvärliga enkelt

När du väl har gått dina 35 timmar sköter STR YKB resten: administrerar och registrerar alla genomförda delkurser, skriver ut intyg och registrerar till Transportstyrelsen när du är färdig. Det enda extra du behöver göra är att betala 150 kronor till Transportstyrelsen för tillverkningskostnaden av YKB-kortet.
Vi vill att du ska kunna fokusera på ditt jobb istället för att hålla på med administration: utan dig stannar Sverige!

Vill du veta mer om YKB? Skicka ett mejl till info@str.se

Företagets ansvar

Du som chef för ett företag som har anställda yrkesförare har ett ansvar att sätta dig in i vad lagen om yrkesförarkompetens kräver. Du behöver veta vad bestämmelserna betyder för både din verksamhet och för den som kör dina fordon.

Du riskerar böter om dina förare inte har YKB

Du bör också se till att dina anställda också har koll på lagens krav, men det är ändå ditt ansvar att se till att dina anställda genomför fortbildningar för att förnya sina YKB. Om någon av dina förare inte har ett giltigt yrkeskompetensbevis kan du nämligen få böter.

Vi hjälper dig planera YKB-fortbildningar

Vi hjälper dig gärna att planera fortbildningskurser för dina anställda – hur få eller hur många det än rör sig om – så att tid och plats passar er bäst. Klicka här

När du inte behöver YKB

Köra barnens fotbollslag till matchen eller köra lastbilen till verkstan? Då behöver du inte ett YKB

Det finns i lagen åtta undantag då du som förare inte behöver ha ett yrkeskompetensbevis. Bland annat gäller det långsamt gående fordon (max 45 km/h), fordon som används av statliga myndigheter som Försvarsmyndigheten, Polismyndigheten eller räddningstjänsten, fordon som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser och när man kör icke-kommersiella persontransporter (som att köra fotbollslaget till match i föreningens buss) eller privata godstransporter.

Alla undantagen gäller körning med fordon som kräver behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE och här är hela listan. Undantagen gäller för förare av fordon som:

  1. Har högsta tillåtna hastighet 45 km/h (långsamt gående fordon)
  2. Används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller räddningstjänsten
  3. Provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparationer eller underhåll
  4. Är nya eller ombyggda och som ännu inte tagits i drift i transportverksamheten
  5. Används i nödsituationer eller för räddningsinsatser
  6. Används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetens
  7. Används för icke-kommersiell persontrafik (t.ex. idrottsföreningens buss) eller för godstransport för privat bruk (t.ex. husbil som är registrerad som lastbil)
  8. Används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att arbetet inte i huvudsak går ut på att köra fordonet.

Inte ett undantag från YKB?

Är det så att du inte är ett av undantagen är du varmt välkommen att klara av din fortbildning kvickt och lätt genom oss så du kan köra lagligt igen. Här kan du läsa mer