Bättre miljö med rätt teknik

Kör du ett arbetsfordon? I så fall kan det vara all idé att lära dig hur du håller bränsleförbrukningen nere och minskar de skadliga avgasutsläppen. För om du har koll på rätt teknik och har en god kunskap om dina arbetsmaskiner skapar du bättre förutsättningar både för miljön och för din ekonomi.

I den här artikeln snabbguidar Joakim Gudmundsen, vd och ägare av Yrkesförarcentrum och även utbildningsansvarig för STR:s kurser i Ecodriving, oss igenom entreprenadmaskinernas teknikvärld ur en miljösynpunkt.

När det gäller Working Ecodriving kan det vara svårt att prata teknik i generella termer, då uttrycket inkluderar en mängd olika maskiner, allt från mindre gräsklippare till truckar som väger 200 ton. Men A och O är att minska bränsleförbrukningen. Det kan du påverka både genom att välja maskiner och teknik som är bättre ur miljösynpunkt men också genom att köra dem på ett smart sätt.

Att hålla ned bränsleförbrukningen

När det gäller att få ned bränsleförbrukningen är det framför allt två saker som styr: elektrifiering och varvtal.

Många stora maskiner, exempelvis höglyftare i hamnar, är idag hybrider. Mindre truckar är ofta rena eltruckar.

– I maskiner med mycket hydraulkraft kan man sätta in elektriska spakställ och liftar istället för hydrauliska. På det sparar man mycket bränsle, menar Joakim Gudmundsen.

Att hålla ned varvtalet så att det blir mycket dragkraft redan på låga varv och att använda maskiner med varvtalsbegränsning minskar också förbrukningen av bränsle. Precis som lastavkänning, där varvtalet regleras efter lasten.

Användarens ansvar

Något som också är viktigt är att tänka på vilken sorts maskin som används var.

– Hydrostattruckar är till exempel bra när man står mycket still och lyfter, men inte när man ska transportera saker och köra längre sträckor.  Där ligger det på användarens ansvar att veta vilken maskin som ska användas till vilket jobb, säger Joakim Gudmundsen.

Avgasrening i flera steg

Utöver en lägre bränsleförbrukning finns det också tekniker som håller ner och hjälper till att göra avgasutsläppen mindre miljöskadliga.

Många maskiner har idag avgasrenare i olika versioner. Hur bra de fungerar klassificeras i steg, där de bästa är steg 4 och 4b. Då har maskinen både EGR-teknik (Exhaust Gas Recirculation) och SCR-teknik (Selective Catalytic Reduction).

EGR innebär att avgaserna återinförs i förbränning en andra gång för att kyla ned förbränningen vilket bildar mindre kväveoxider.

SCR-tekniken är en efterbehandling av dieselfordons avgaser och innebär att tillsatsen addblue tillförs i en katalysator för att omvandla kväveoxider till kvävgas och vatten.

Både dessa tekniker begränsar kväveoxidutsläppen vilket minskar försurning och övergödning.

För- och nackdelar

– Nya medelstora och stora maskiner har den här utrustningen. På en mindre maskin innebär avgasreningen för mycket motstånd för maskinen, vilket gör att bränsleförbrukningen dels ökar och att maskinen inte orkar som den ska, säger Joakim Gudmundsen.

– Det finns dessutom nackdelar med de här teknikerna. Partikelfiltret måste renas och för att göra det måste motorn stå på tomgång, något som självklart inte är bra, menar Joakim Gudmundsen.

 

Sist nämner Joakim Gudmundsen att de flesta maskiner idag är common rail-dieslar. De jobbar med ett jämnt insprutningstryck i motorn vilket ökar verkningsgraden och får ner bränsleförbrukningen.

Kurs i EcoDriving

Under EcoDriving-kursen lär du dig planera din körning så att du värnar om både din ekonomi och miljön. Utbildningen handlar om hur teknik, miljö och ekonomi samverkar för framtiden. Vi använder oss alltid av de senaste rönen om energibesparing och faktorer som påverkar ett ekonomiskt körsätt.

Vad innefattar kursen?

Vanligtvis omfattar kursen ett individuellt körpass på cirka en och en halv timme och ett gemensamt teoripass på ungefär två timmar vid ett senare tillfälle. Vi anpassar alltid utbildningen till det som passar dig bäst, men vår rekommendation är att du genomför både praktiken och teoripasset för att du ska kunna uppnå ett optimalt resultat på lång sikt. Efter att du gjort både praktiken och teorin får du ett intyg från oss på STR.

Vad lär jag mig?

Målet med kursen är bland annat att du ska lära dig att planera din körning och arbete och hur detta påverkar miljön och dessutom kan skapa bättre arbetsförhållanden med mindre stress. Vi går också igenom hur du kan underhålla och sköta ditt fordon på bästa sätt.

Anpassad kurs för taxiförare

Det finns även en anpassad version för taxinäringen: EcoDriving Taxi. Har du ett taxiföretag med egna bilar? Två orosmoln för taxinäringen är de ökande bränslepriserna och klimatförändringarna som till viss del skylls på trafiken.

Låt dina förare gå EcoDriving Taxi-utbildningen och lära sig köra miljövänligt och sparsamt. Då kan du bättra på ditt företags ekonomi och samtidigt minska er negativa miljöpåverkan. Spara pengar utan att förlora tid!

Kurs: Heavy EcoDriving

Under Heavy EcoDriving-kursen lär du dig planera din körning för att både värna om miljön och skapa en mindre stressande arbetsmiljö för dig själv. I en tid då såväl utsläppen som bränslepriserna ökar hjälper EcoDriving dig att förbättra inte bara förutsättningarna för miljön utan även din ekonomi. Utbildningen handlar om hur teknik, miljö och ekonomi samverkar för framtiden.

Vad innefattar kursen?

Heavy EcoDriving vänder sig till dig som är yrkesförare av lastbil eller buss. Vanligtvis omfattar kursen ett individuellt körpass på cirka två timmar och ett gemensamt teoripass på ungefär tre timmar vid ett senare tillfälle. Vi anpassar alltid utbildningen till det som passar dig bäst, men vår rekommendation är att du genomför både praktiken och teoripasset för att du ska kunna uppnå ett optimalt resultat på lång sikt. Efter att du gjort både praktiken och teorin får du ett intyg från oss på STR.

Har du gått delkurs 1 i YKB-fortbildningen?

Har du gått delkurs 1 (Miljökörning) i YKB-fortbildningen och vill komplettera med en praktisk körning? För dig kan vi ordna så att du bara behöver genomföra den praktiska delen och ändå få ett intyg utskrivet från STR. Kontakta din närmsta utbildare för hjälp.

Varför ska jag gå EcoDriving-utbildningen?

Målet med kursen är bland annat att du ska lära dig att planera din körning och ditt arbete. Genom att planera din körning kan du skapa bättre arbetsförhållanden med mindre stress, och som en extra bonus ger en sparsammare körning mindre negativ miljöpåverkan och lägre bränslekostnader.

Vad lär jag mig?

Under det praktiska körpasset kör du en slinga tillsammans med en lärare i ett fordon utrustat med en färddator så att läraren kan analysera ditt körsätt. Du ska köra precis som vanligt i den typ av fordon du normalt kör: lastbil eller buss, manuell eller automat, med eller utan släp.

Efter passet ger läraren dig råd och anvisningar och demonstrerar hur du kan förändra hur du kör till ett mer ekonomiskt och miljöanpassat sätt. Sedan får du köra samma slinga igen och tillämpa dina nya kunskaper. Som avslutning får du ett körhäfte och personliga råd som feedback på den praktiska körningen.

Utbildningen kompletteras med ett senare teoripass där vi även följer upp hur din bränsleförbrukning förändrats av ditt nya körsätt. För att nå ett bestående långsiktigt resultat är motivation och uppföljning viktigt, så självklart ingår också en uppföljning i kursen.

Kurs: Working EcoDriving

Under Working EcoDriving-kursen lär du dig planera din körning så att du kan både värna om miljön och skapa en mindre stressande arbetsmiljö för dig själv. I en tid då såväl utsläppen som bränslepriserna ökar hjälper EcoDriving dig att förbättra inte bara förutsättningarna för miljön utan även din ekonomi. Utbildningen handlar om hur teknik, miljö och ekonomi samverkar för framtiden.

Vad innefattar kursen?

Working EcoDriving vänder sig till dig som kör någon form av arbetsfordon. Det kan vara till exempel hjullastare, lantbruksmaskiner, bergstruckar eller gräsklippare. Utbildningen genomförs i grupp på vanligtvis 4-5 personer och omfattar en heldag med teori varvat med praktik, samt ett teoripass på ungefär tre timmar omkring en månad senare.

Varför ska jag gå EcoDriving-utbildningen?

Målet med kursen är bland annat att du ska lära dig att planera din körning och ditt arbete. Genom att planera din körning kan du skapa bättre arbetsförhållanden med mindre stress, och som en extra bonus ger en sparsammare körning mindre negativ miljöpåverkan.

Vad lär jag mig?

Under de teoretiska delarna av kursen lär du dig bland annat mer om klimatförändringar, växthuseffekten, motorer, bränslen, utsläpp och avgaser samt de globala målen för miljöutsläpp.

I de praktiska passen tittar vi på hur du kan förändra ditt körsätt, attityder i trafiken och på miljöpåverkan under körning. Vi går också igenom hur du kan underhålla och sköta ditt fordon på bästa sätt.

Avslutningsvis ger vi exempel på bränslemätning och sammanfattar dagen.
En månad senare har vi ett teoripass där vi fördjupar oss i miljöfrågor och uppdatering av teknik på fordon, samtidigt som vi går igenom resultat och motivationsåtgärder.