Yrkesförare tar inte sin trötthet på allvar

Människan är gjord för att sova på natten och vår kropp behöver sömnpass på sex till åtta timmar. Men dagens samhälle kräver nattarbete för att fungera och för yrkesföraren innebär trötthet en stor risk, speciellt som sömnbrist beräknas bidra till mellan tio och fyrtio procent av alla olyckor. Dessutom visar forskning att yrkesförare missbedömer tecken på trötthet.

De första tecknen på sömnighet kommer ofta redan innan den faktiska känslan av trötthet infinner sig. Kroppen känns rastlös och gäspningar kommer krypande för att sedan intensifieras och upprepas allt oftare. Reaktionsförmågan försämras och när ögonen känns torra och ögonlocken faller ned är sömnen redan verklighet. 

– Hjärnan stänger ned all verksamhet, och ger kroppen en sömnattack för att starta sömnen. När ögonlocken sluts så sover man, vilket gör det livsfarligt om du då sitter bakom ratten, säger Torbjörn Åkerstedt, senior professor inom neurovetenskap vid Karolinska Institutet och ledare för en forskargrupp som bland annat studerar orsaker till sömnstörning och sömnens roll vid psykologisk och fysiologisk återhämtning. 

Människans biologiska klocka har en rytm på tjugofyra timmar där kroppen efter tolv timmars vakenhet behöver återhämtning. Dag och natt är i grunden det som reglerar när det är dags att vila och när det är tid att vara aktiv. 

– Människan är inte är ett nattdjur. Vi har dålig hörsel och inget funktionellt mörkerseende. Innan elektriciteten uppfanns så följde våra sovmönster solens uppgång och nedgång och förmodligen sov vi också bättre då. Nackdelen var att man då sov trångt på grund av få och små sängar som delades av flera personer.

Nattkörningar ökar olycksrisken

Dagens samhälle skulle dock inte fungera om inte människor inom en rad olika branschområden arbetar på natten. Transportbranschen är en av dem. Samtidigt så innebär nattarbete risker för både individers hälsa på lång sikt och exempelvis för yrkesförare inom tung trafik en kraftigt förhöjd olycksrisk på vägen. Forskning visar nämligen att de flesta trafikolyckor som har sömnighet och trötthet som en bidragande orsak sker under tidiga morgontimmar mellan fem och sju. 

– Det är då många förare har kört ett långt pass på natten, kroppen har ofta varit vaken mer än sexton timmar och ett akut sömnbehov uppstår. Det behovet är i princip omöjligt att påverka. Du kan fördröja trötthet med hjälp koffein eftersom du då lurar hjärnan att tro att den är pigg, men det väldigt viktigt att förstå det bara är tillfälligt, säger Torbjörn Åkerstedt.

För att se hur förare reagerar på trötthet under bilkörning har ett flertal studier gjorts i simulator där dels förares köregenskaper observerats, dels har förare fått uppskatta sin egen trötthet och sin körförmåga. 

– Det är finns en klar skillnad på hur yrkesförare ser på sin sömnighet jämfört med privatbilister. Yrkesförare tenderar att underskatta att de faktiskt är trötta och upplever att deras körning har fungerat under försöken. Resultaten visar dock att uppmärksamheten har varit nedsatt och att de bevisligen har kört vingligt eller varit på väg över på fel sida av vägen. 

Fler studier planeras för att se vad det är som gör att förarna missbedömer situationen och vad det faktiskt innebär för säkerheten på vägarna.

– Det är lika farlig att köra trött som att köra med alkohol i kroppen. Det är både intressant och oroväckande att lastbilsförare i tidigare studier så tydligt chansar när det handlar om trötthet.

Tuppluren kan rädda liv

Riskmedvetenhet är generellt en av yrkesförarens viktigaste förmågor, men med en utveckling där det är brist på förare, hård konkurrens och allt som oftast knappa tidsmarginaler för att kunna utföra uppdragen tullar många på sina kör- och vilotider. Trots att pauserna kan vara ett ess i leken när det handlar om att hantera trötthet. I pauserna finns möjlighet att snabbt reparera sömnbrist. 

– Vi har kunnat se att tuppluren ger hjärnan en så pass stor dos av djupsömn att behovet av vila kan flyttas fram. Det är till och med så att man kan ersätta en eller flera nätter med dålig sömn genom ett par tupplurar under dagen. 

En tupplur är en per definition en sömnstund på mellan tio minuter och upp till en dryg timme, men bara en kvart har stor betydelse för att ge hjärnan snabb återhämtning. Kroppen får ny energi och reaktionsförmågan såväl som koncentrationsförmågan förbättras. För en förare som har en lång natt bakom ratten framför sig kan höja säkerheten bara genom att ta en tupplur innan passet börjar eller använda vilopausen under passet till att sova en kort stund. Det borde vara en paus alla har tid att ta.

Vill du veta mer om yrkesförarens arbetsmiljö? 

Läs mer här. 

 

Dags att förnya ditt YKB?

Yrkesförare sedan fem år? Då är det dags att förnya ditt yrkeskompetensbevis, YKB. Så här hjälper vi dig att lösa det så snabbt och lätt som möjligt.

Ditt YKB har en giltighetstid på fem år. Innan de fem åren har gått måste du gå en fortbildningskurs för att förnya det, så att du inte råkar ut för ett glapp då du inte får köra i yrkestrafik. Alla yrkesförare måste nämligen vid alla körningar kunna visa upp ett giltigt YKB, annars kör du kort och gott olagligt och riskerar böter.

Om du inte är aktiv förare nu, men vill ta upp yrket som buss- eller lastbilsförare måste även du först genomgå en fortbildning för att få ditt YKB och få utföra transporter.

Varför fortbildning?

Det är alltid viktigt att hålla sina yrkeskunskaper uppdaterade. Tyngdpunkten i fortbildningskurserna inom YKB ligger på trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.

Så funkar YKB-fortbildningen

Vi på STR erbjuder YKB-fortbildningskurser över hela landet, så du alltid kan hitta en plats som är lämplig för ditt företag. Fortbildningskurserna är på 35 timmar, uppdelade på fem delkurser om sju timmar vardera. Du kan ta dem antingen vid fem enskilda tillfällen i valfri ordning eller ta alla fem dagarna i följd - välj det som passar dig bäst.
Prata med oss så hjälper vi dig gärna att få till den bästa lösningen för just dig. Är ni flera som behöver gå kursen samtidigt så kan vi anpassa tid och plats så att det blir enkelt för er.

De fem delkurserna handlar om följande ämnen:
- Miljökörning
- Gods/persontransporter
- Lagar och regler
- Ergonomi och hälsa
- Trafiksäkerhet och kundfokus

Tänk på tiden

Efter att du genomgått delkurserna är din bit avklarad, det är inget teoriprov på slutet. Men det är viktigt att du hinner genomföra alla fem delkurserna innan femårsperioden har gått ut och ditt nuvarande YKB slutar gälla, annars kommer du råka ut för ett avbrott då du inte får köra i yrkestrafik tills du får ditt nya kort.

Vi gör det besvärliga enkelt

När du väl har gått dina 35 timmar sköter STR YKB resten: administrerar och registrerar alla genomförda delkurser, skriver ut intyg och registrerar till Transportstyrelsen när du är färdig. Det enda extra du behöver göra är att betala 150 kronor till Transportstyrelsen för tillverkningskostnaden av YKB-kortet.
Vi vill att du ska kunna fokusera på ditt jobb istället för att hålla på med administration: utan dig stannar Sverige!

Vill du veta mer om YKB? Skicka ett mejl till info@str.se

Företagets ansvar

Du som chef för ett företag som har anställda yrkesförare har ett ansvar att sätta dig in i vad lagen om yrkesförarkompetens kräver. Du behöver veta vad bestämmelserna betyder för både din verksamhet och för den som kör dina fordon.

Du riskerar böter om dina förare inte har YKB

Du bör också se till att dina anställda också har koll på lagens krav, men det är ändå ditt ansvar att se till att dina anställda genomför fortbildningar för att förnya sina YKB. Om någon av dina förare inte har ett giltigt yrkeskompetensbevis kan du nämligen få böter.

Vi hjälper dig planera YKB-fortbildningar

Vi hjälper dig gärna att planera fortbildningskurser för dina anställda – hur få eller hur många det än rör sig om – så att tid och plats passar er bäst. Klicka här

När du inte behöver YKB

Köra barnens fotbollslag till matchen eller köra lastbilen till verkstan? Då behöver du inte ett YKB

Det finns i lagen åtta undantag då du som förare inte behöver ha ett yrkeskompetensbevis. Bland annat gäller det långsamt gående fordon (max 45 km/h), fordon som används av statliga myndigheter som Försvarsmyndigheten, Polismyndigheten eller räddningstjänsten, fordon som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser och när man kör icke-kommersiella persontransporter (som att köra fotbollslaget till match i föreningens buss) eller privata godstransporter.

Alla undantagen gäller körning med fordon som kräver behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE och här är hela listan. Undantagen gäller för förare av fordon som:

  1. Har högsta tillåtna hastighet 45 km/h (långsamt gående fordon)
  2. Används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller räddningstjänsten
  3. Provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparationer eller underhåll
  4. Är nya eller ombyggda och som ännu inte tagits i drift i transportverksamheten
  5. Används i nödsituationer eller för räddningsinsatser
  6. Används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetens
  7. Används för icke-kommersiell persontrafik (t.ex. idrottsföreningens buss) eller för godstransport för privat bruk (t.ex. husbil som är registrerad som lastbil)
  8. Används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att arbetet inte i huvudsak går ut på att köra fordonet.

Inte ett undantag från YKB?

Är det så att du inte är ett av undantagen är du varmt välkommen att klara av din fortbildning kvickt och lätt genom oss så du kan köra lagligt igen. Här kan du läsa mer