Hur går en Safe & Eco-utbildning till?

Genom att gå en Safe & Eco-kurs lär du känna dina egna beteenden och attityder i trafiken. Med hjälp av våra coacher kan du förändra ditt körsätt så att du ökar din trafiksäkerhet. Utbildningen består av online-tester, praktisk körning och uppföljning.

Efter att du anmälts till en Safe & Eco-utbildning mejlar vi dig inloggningsuppgifter för att du ska kunna göra de internetbaserade självbedömningarna. Dessa ska du göra ungefär en månad innan den praktiska körningen.

Självbedömningstester med riskindexering

I ett antal självbedömningstester ska du svara på frågor om hur du själv uppfattar dig som förare. I testerna ingår:
– din egen riskbedömning
– din egen självvärdering
– din egen Eco-bedömning

Den praktiska körningen

Den andra delen av utbildningen är en praktisk körning. För den kommer vår utbildare till er på företaget. Ni kör två och två i totalt cirka tre timmar. Utbildaren och din kollega åker med när du kör det fordon som du normalt använder så att du ska kunna köra som vanligt, och du åker med din kollega.

I den praktiska delen ingår:
– ett personligt förarmöte innan körningen (15-20 minuter)
– körpass 1 (20 minuter)
– feedback del 1 (10 minuter)
– körpass 2 (10 minuter)
– feedback del 2, sammanfattning och personlig utvecklingsplan (15 minuter)

Efter kursen

När du har genomfört båda delarna av kursen rapporterar utbildaren resultatet. Efter några veckor får du en så kallad DPA (Driver Performance Assessment) som är en sammanställning av resultatbedömningen.
Företaget kan även få en företagsrapport som är en gemensam sammanställning av företagets resultat och rapportering.