Därför Safe & Eco

Då är Safe & Eco rätt för företaget

Safe & Eco hjälper förare och företag att spara tid, pengar och miljö i trafiken. Boka in er på en Safe & Eco-kurs för att få se vilka utvecklingsmöjligheter ni har.

Safe & Eco är en personlig förarutveckling som vänder sig till företag och organisationer som vill få en bild av hur de kan utvecklas i trafiken. Kursen har två delar: först ett antal självbedömningstester som görs på nätet och efter det en praktisk del med körning och efterföljande utvecklingsplan.

Vi hjälper er hitta era styrkor och svagheter

Under den praktiska delen får du som förare professionell feedback för att kunna utvecklas så snabbt som möjligt. Baserat på feedbacken till föraren och resultatet av självvärderingen från testerna tar vi tillsammans med dig fram en personlig utvecklingsplan som du känner är utmanande och rolig. För oss är det självklart att du som förare är delaktig i hur planen ser ut, på så vis blir den motiverande att följa och så du bit för bit utvecklar din professionella körstil.

Följ upp hur ni utvecklas

Efter utbildningen planerar du som kund och utbildaren in en tid för uppföljning. Detta kan ske när som helst från en månad och upp till ett år efter den praktiska körningen. Då kan alla förare som deltagit i kursen erbjudas den kompletterande utbildning som eventuellt behövs, som EcoDriving, manöverträning, riskutbildning eller e-learning.

Hur energieffektivt kör du?

Ska du köpa ny tv, kyl eller tvättmaskin? Eller kanske nya däck? Då känner du kanske igen energimärkningen som hjälper dig att välja energieffektivt.

Nu kan du göra en liknande jämförelse av dig själv som förare och se hur din energieffektivitet ser ut. Din egen Eco-bedömning tillsammans med utbildarens analys visar var på skalan du hamnar. Hur bra är du på EcoDriving? Var på energimärkningen hamnar du?

Kontakta oss för att boka in en Safe & Eco-utbildning

Hur kör vi egentligen?

Med ett riskindex från Safe & Eco får du svart på vitt hur företagets varumärke kan stärkas.

Safe & Eco är ett enkelt och roligt sätt att få en värdemätare på hur hela företaget kör – vi hjälper dig att få fram en bild av vad ni tillsammans kan förbättra i trafiken. Därefter kan var och en av företagets förare gå vidare med en personlig förarutveckling utifrån sina kunskapsnivåer. 

Behöver ni minska bränsleförbrukning, spara tid, eller få ett bra riskindex?

Kursen anpassas till just era behov – alla på företaget behöver inte heller gå på samma utbildning samtidigt. När alla på företaget så småningom gått utbildningen kan ni sedan gemensamt arbeta för att spara pengar, tid och stärka ert varumärke.

Hur energieffektivt kör du?

Ska du köpa ny tv, kyl eller tvättmaskin? Eller kanske nya däck? Då känner du kanske igen energimärkningen som hjälper dig att välja energieffektivt.

Nu kan du göra en liknande jämförelse av dig själv som förare och se hur din energieffektivitet ser ut. Din egen Eco-bedömning tillsammans med utbildarens analys visar var på skalan du hamnar. Hur bra är du på EcoDriving? Var på energimärkningen hamnar du?

Kontakta oss för att boka in en Safe & Eco-utbildning

Hur går en Safe & Eco-utbildning till?

Genom att gå en Safe & Eco-kurs lär du känna dina egna beteenden och attityder i trafiken. Med hjälp av våra coacher kan du förändra ditt körsätt så att du ökar din trafiksäkerhet. Utbildningen består av online-tester, praktisk körning och uppföljning.

Efter att du anmälts till en Safe & Eco-utbildning mejlar vi dig inloggningsuppgifter för att du ska kunna göra de internetbaserade självbedömningarna. Dessa ska du göra ungefär en månad innan den praktiska körningen.

Självbedömningstester med riskindexering

I ett antal självbedömningstester ska du svara på frågor om hur du själv uppfattar dig som förare. I testerna ingår:
– din egen riskbedömning
– din egen självvärdering
– din egen Eco-bedömning

Den praktiska körningen

Den andra delen av utbildningen är en praktisk körning. För den kommer vår utbildare till er på företaget. Ni kör två och två i totalt cirka tre timmar. Utbildaren och din kollega åker med när du kör det fordon som du normalt använder så att du ska kunna köra som vanligt, och du åker med din kollega.

I den praktiska delen ingår:
– ett personligt förarmöte innan körningen (15-20 minuter)
– körpass 1 (20 minuter)
– feedback del 1 (10 minuter)
– körpass 2 (10 minuter)
– feedback del 2, sammanfattning och personlig utvecklingsplan (15 minuter)

Efter kursen

När du har genomfört båda delarna av kursen rapporterar utbildaren resultatet. Efter några veckor får du en så kallad DPA (Driver Performance Assessment) som är en sammanställning av resultatbedömningen.
Företaget kan även få en företagsrapport som är en gemensam sammanställning av företagets resultat och rapportering.

Online-tester

Safe & Eco-utbildningens första steg är tre online-tester. Genom dem får du fram ditt riskindex som förare, som sedan ligger till grund för den praktiska delen av kursen.

Första delen av din Safe & Eco-utbildning är internetbaserade självbedömningar. Det är tre tester som du ska ta, och du ska göra dem ungefär en månad innan den praktiska körningen. Efter varje test du genomfört får du en rapport som du ska ladda ner som pdf. Dessa tre rapporter ligger sedan till grund för din praktiska körning.

1. FDRI (Fleet Driver Risk Index) – ditt riskindex som förare

Detta är en utvärdering som är framtagen av Cranfield University i England. Den är baserad på många års forskning om förarbeteende och risker i trafiken.
Här får du en bild av hur riskabelt du agerar i trafiken, baserat både på situationen och ditt eget beteende.
Utvärderingen består av ett antal frågor, och du ska besvara dem så instinktivt du kan utan att tänka efter länge innan du klickar vidare, allt för att få svar som ligger så nära verkligheten som möjligt.
Företag som är kunder hos Trygg-Hansa erbjuds också denna utvärdering, och den kallas då "Trygg-Hansa förarkompetens" (TFK).

2. DSA (Driver Self Assessment) – din självbedömning av dig som förare

DSA-bedömningstestet liknar FDRI, och du ska besvara frågorna på liknande sätt.
Genom detta test kan du se inom vilka områden du är skickligast som förare och vad du kan bli bättre på. Några av områdena som lyfts fram i testet är trafiksäkerhet, trafikflöde och miljö.

3. EA (Eco Assessment) – Eco-bedömning

Även Eco-bedömningen går till på samma sätt som de andra testen: det är en rad frågor som du ska besvara så ärligt du kan. Efter din Eco-bedömning får du en egen Eco-label som visar hur miljöanpassat du kör.


Exempel på Eco-label du kan få i din rapport efter att du har genomfört Eco Assessment.

Praktisk körning

Efter att du genomfört online-testerna går du vidare i Safe & Eco-utbildningen med en praktisk körning tillsammans med en coach. Då kan ni tillsammans arbeta på dina eventuella svagheter och konkret öka din trafiksäkerhet.

Den andra delen av din Safe & Eco-utbildning är den praktiska körningen.
Den genomför du tillsammans med en coach/utbildare och en annan kursdeltagare i ditt eller ditt företags fordon.
Din utbildare har alltid ett coachande förhållningssätt och agerar inte som en lärare: samtalet mellan er är grundläggande för ett lyckat resultat.
Målet är att du själv ska kunna komma fram till vad du som förare är bra på och vad du kan förbättra.
Varje par utbildas tillsammans under en halvdag. *

Kursens upplägg

Körpass varvas med feedback, och dagen läggs upp såhär:

1. Personligt förarmöte innan körning (15-20 minuter)

Du och din coach träffas för ett inledande samtal. Ni tittar tillsammans på resultatet av onlinetesterna du gjorde ungefär en månad tidigare. Vad visar testerna? Vad har du själv för uppfattning om din egen körning? Vad har du för förväntningar på dagens praktiska körning?

2. Körpass 1 (20 minuter)

Du kör ett pass i din egen eller i ditt företags bil. Inga mätinstrument eller färddatorer används. Du ska köra precis som vanligt, och gärna i den omgivning som du är van att köra i.

3. Feedback del 1 (10 minuter)

Coachen går tillsammans med dig igenom körpasset. Hur upplevde du själv och coachen körningen? Vad gjorde du som var bra? Vad kan du förändra till det bättre? Hur upplevde din kollega i baksätet din körning?

4. Körpass 2 (10 minuter)

Nu ska du köra samma runda en gång till och tänka på om det är något du kan göra annorlunda den här gången och hur. Hur upplever du förändringarna?

5. Feedback del 2, sammanfattning och utvecklingsplan (15 minuter)

Avslutningsvis får du feedback i ett coachande samtal med utbildaren. Körningen sammanfattas och du får själv komma fram till vad du vill bli bättre på. Vad finns det som kan utvecklas? Ni tar fram en utvecklingsplan som du får ta med dig.

Efter utbildningen

Efter kursen rapporterar utbildaren resultatet och du och ditt företag kan få en DPA (Driver Performance Assessment) som är en sammanställning av resultatbedömningen.
Om företaget vill kan även en sammanställande rapport för hela företaget tas fram.

* Antalet kursdeltagare per dag och coach är max fyra, så utbildningen kräver en viss samordning när det gäller den praktiska delen. Lokala avvikelser kan förekomma.

Våra coacher

Safe & Eco-utbildningarna genomförs av coacher som är erfarna och goda pedagoger och har plockats ut specifikt för detta uppdrag.

Vi utbildar våra coacher enligt ett koncept som har tagits fram av Cito, Driver Metrics och VVCR Europe. Vi har två chefsutbildare som är utbildade i England, och de i har i sin tur utbildat sina svenska kollegor.
Coacherna är medlemmar inom STR och har lång erfarenhet av utbildning och pedagogisk utveckling i branschen. Alla är dessutom rutinerade EcoDriving-utbildare.
Utbildarna arbetar på uppdrag av STR Service AB som enbart samarbetar med företag som har certifierade och behöriga lärare inom Safe & Eco.

Michael Axelsson

Michael sitter som vice ordförande i STR:s förbundsstyrelse och har både EcoDriving och Safe & Eco som sitt ansvarsområde. Det var Michael som etablerade kontakten med VVCR när han satt i expertgruppen gällande EcoDriving i ett EU-projekt. Han har varit involverad från början i arbetet med Safe & Eco och har utbildats i England. Michael brinner för yrkesförarutbildning och miljöfrågorna inom branschen. Han älskar jakt och att resa.

 

Joakim Gudmundsen

Joakim hade i många år en egen trafikskola innan han gjorde ett avbrott för några år inom IT-branschen. Hans brinnande intresse för miljö och bilkörning tog honom tillbaka till trafikskolebranschen och idag driver han tillsammans med en kollega ett utbildningsföretag som i första hand vänder sig till yrkesförare. Han är även utbildningsansvarig för EcoDriving inom STR och arbetar med lärarutbildning och framtagande av material. Joakim har varit med från början och utvecklat Safe & Eco i Sverige. Tillsammans med Michael har han utbildats i England.

 

Jeanette Jedbäck Hindenburg

Jeanette arbetar idag förutom på sin trafikskola även som rektor på Stockholms trafiklärarutbildning. Hon utbildar andra trafiklärare inom riskutbildning för bil och engagerar sig som så många av sina kollegor för den pedagogiska utvecklingen inom branschen. Hon har också synts i tv som klok domare i "Sveriges värsta bilförare" och nu som trafikexpert i Aftonbladets webb-tv. Jeanette älskar långa, varma sommarkvällar på Öland.

 

Joakim Bruhn

Joakim var med från början och startade upp EcoDriving, vilket han sedan dess har lagt mycket tid på att fortsätta utveckla. Joakim var även den trafiklärare som var först med att utbilda en körkortselev i en elbil, ett projekt som STR drev 2012 tillsammans med Volvo. Joakim är en hängiven mc-förare och utbildar mycket på mc under sommarhalvåret. Joakims farmor var en av de första kvinnliga trafiklärarna i början av 50-talet.

 

Lennart Svensson

Lennart är djupt engagerad i miljöfrågorna inom branschen. Hans trafikskola var den som tog initiativet till klimatkompensering och "klimatsäkrad trafikskola". Lennart använder sig enbart av miljöfordon på sin skola och har även en elbil till förfogande för sina körkortselever. Han arbetar mycket med bland annat EcoDriving, riktat både mot privatkunder och företag. Lennart har också startat en trafikskola med över 2 000 anställda trafiklärare i Förenade Arabemiraten. Han blev "Årets Eco-utbildare" 2008.

 

Thomas Lindberg

Thomas är en av få norrlänningar i gänget och bedriver utbildning i den norra delen av landet. Thomas är en driven entreprenör som har utbildat mycket i EcoDriving och hjälpt många företag att minska sina bränslefakturor. Han har varit med från början och utvecklat EcoDriving i alla koncepten. Thomas var 2004 den förste som blev "Årets Eco-utbildare". På sin fritid ägnar han sig bland annat åt vattensporter och reser gärna.

 

Per-Erik Brorsson

Per-Erik blev utsedd till "Årets Eco-utbildare" 2010. Han arbetar mycket med EcoDriving och vill gärna att budskapet ska nå en bredare publik. Per-Erik är teknikintresserad och följer framtidens utveckling med stor spänning. Den stora utmaningen är att förena människan och tekniken i många sammanhang, och där arbetar Per-Erik aktivt i bilen med sina kunder och elever. På sin lediga tid filmar han eller springer med sonen och dottern i joggingvagnen på den skånska slätten.

 

Mats Turner

Mats jobbar på Yrkesförarcentrum i Göteborg och är en duktig och erfaren utbildare i EcoDriving. Han har en bakgrund som både egen trafikskoleägare och gymnasielärare. Idag arbetar han mestadels med grundutbildning och fortbildning för yrkeskompetensbevis. Mats älskar att laga mat och tillbringar gärna tid med sin stora familj.

 

Karolina Törngren

Karolina, som kallas Lina, älskar sitt yrke och att arbeta med människor. Hon utbildar yrkesförare i kost och hälsa, ett ämne hon brinner för och som upptar en stor del av hennes fritid. Lina gillar struktur och ordning och kommer väl förberedd till sina uppdrag. Hon är glad, positiv och lockar många till skratt men drar sig inte heller för att säga vad hon tycker. Lina blev "Årets Eco-utbildare" 2013.

 

Anna Durgé

Anna är en nyfiken och öppen person som är engagerad och brinner för sitt yrke. Hon har ett varmt hjärta och sätter alltid människan i fokus. Hon utbildar även mycket på engelska och tycker att det ger henne en extra dimension i sitt arbete. Annas passion är naturen, speciellt havet. Hon lever så ofta hon kan i sin segelbåt, även vintertid. Drömmen är att "kasta loss" och ge sig av på en riktig långsegling för att besöka ännu fler främmande länder.

 

Markus Andersson

Markus är en målmedveten person som tycker om nya utmaningar. Han är bra på att lyssna och att hitta passande lösningar. Han driver en trafikskola tillsammans med sin far och bror, och har bland annat genom EcoDriving mycket kontakter med företag och kommuner. Markus var tidig med att anamma ett coachande förhållningssätt i sitt arbete, vilket har stimulerat honom till ständig utveckling. På fritiden ägnar sig Markus åt musik, fotografi och familjen.

 

Berit Johansson

Berit är tandsköterskan som sadlade om till trafiklärare och idag är hon förbundsordförande i STR:s förbundsstyrelse. Berit utbildar fortfarande men ägnar nu större delen av sin tid åt förbundsarbete. Hon har ända från början engagerat sig i Safe & Eco och tycker det är spännande med denna utbildning där utbildaren får fokusera på ett coachande förhållningssätt och att sätta människans beteende och attityder i fokus. Berit älskar att resa till udda och exotiska resmål.

 

Susanne Gabrielsson

Susanne är "norrlandsjäntan" som efter ett antal år i södra Sverige återvände till Luleå där hon idag driver en trafikskola. Hon har utbildat mycket i EcoDriving och utvecklar nu sin verksamhet för att utöver Safe & Eco även arbeta med yrkesförare av tunga fordon och fortbildning för yrkeskompetensbeviset. Susanne reser mycket och har spenderat en hel del tid i Asien men också i USA där hon anammat en del av den amerikanska musiken som också är en viktig del av hennes liv. Hon tillbringar mycket tid med barn och barnbarn och hon är en fena på att skriva och uttrycka sig.

 

Jörgen Rodian

Jörgen är en sann entreprenör med ett antal trafikskolor i Malmö/Lund-regionen. Som företagsledare är det inte alltid han sitter i bilen men han har ett stort engagemang för utveckling och nya utmaningar inom trafikutbildning. Jörgen utbildar även förare av tunga fordon och utmanar gärna åkerier att minska sin bränsleförbrukning genom ett förändrat körsätt i kombination med ny teknik, det vill säga moderna fordon och nya uppföljningssystem. Han brinner för utveckling av digitala läromedel inom branschen.

 

Stefan Vidlund

Stefan arbetar till största delen med utbildning på tunga fordon och i första hand med yrkesförare och yrkeskompetensbevis. Han är lugn och klok och stressar inte upp sig i första taget. Stefan blev trafiklärare 2009 och har ett förflutet som både FN-soldat och lastbilschaufför. På fritiden spelar han gärna golf, och då helst utomlands.

 

Willy Dinic

Willy finns i Lund där han är platschef på en större trafikskola. Han är vad vi kallar en hyvens kille och är många gånger en klippa i tillvaron. Willy arbetar till stor del med körkortsutbildning för behörighet B i form av introduktionsutbildning, riskutbildning och är mycket ute i bilen med eleverna. Han utbildar även företag och kommuner i EcoDriving och är en hängiven co-driver på Öresund Electric Car Rally.

 

Pernilla Keino

Pernilla är en tuff tjej från Göteborg som idag driver en trafikskola i Karlstad. Hon utbildar sina elever på personbil och vänder sig till företag för att utbilda i bland annat EcoDriving och Safe & Eco. Hon tränar boxning och gillar att utmana sig själv med målet att alltid vara bäst. Pernilla tillbringar resten av sin fritid med sambo och två barn.

 

Athir Abdel

Athir är en engagerad och målmedveten entreprenör med två trafikskolor i Stockholm. Han har utbildat ett antal företag i EcoDriving och lyckats hjälpa dem att sänka sin bränsleförbrukning. Athir är även en hängiven utbildare på motorcykel, bland annat med riskutbildning. Han säger själv med glimten i ögat att han är väldigt saklig men inte fyrkantig, vilket är goda egenskaper att ha som coach, oavsett om det handlar om en körkortselev eller en tjänstebilsförare som genomför den praktiska körningen i Safe & Eco.