Läs om alla delkurser inom YKB

Delkurs 1: Miljökörning

Genom att köra bränslesnålt hjälper du inte bara miljön, utan även ditt företags ekonomi.

För buss- och lastbilsförare

Den här delkursen kommer ge dig en ökad förståelse för betydelsen av att spara bränsle. En minskad bränsleförbrukning ger inte bara mindre utgifter, utan hjälper också till att göra världen lite bättre. Under utbildningen får du både lyssna på föreläsningar, diskutera i grupp och ha tid för egen reflektion.

Optimera din bränsleförbrukning

Målet med delkursen är att du ska lära dig att optimera din bränsleförbrukning när du kör.

Kursfakta

Kursen är till för:
Lastbilsförare och bussförare

Behörighetskrav:
Ta med giltig legitimation.
Obligatorisk närvaro under hela kurstiden.

Reservation:
Tyvärr kan orsaker som sjukdom eller för lågt deltagarantal göra att kursen ställs in, och vi förbehåller oss rätten att ta detta beslut om det krävs. Vi kan dessvärre inte alltid garantera att kursen förläggs till den angivna platsen.

Pris:
1 700 kronor exkl. moms per person. Kurserna förläggs vanligtvis på vardagar eller lördagar.
Behöver du gå din kurs på en söndag är priset 3 400 kronor exkl. moms.

Avbokningsvillkor:
Om du avbokar senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift.

Har du några frågor?
Kontakta STR Service AB, 0418-40 10 00

Delkurs 2: Specifika persontransporter

I den här kursen vill vi hjälpa dig som är bussförare att bli ännu bättre på att göra dina passagerares resa säker och bekväm.

För bussförare

Vi går igenom de bestämmelser som är till för passagerarnas säkerhet och bekvämlighet (inre säkerhet) och rutiner vid lastning och lossning. Under delkursen tar vi även upp problematiken med människosmuggling och annan brottslighet. Kursen ska också öka medvetenheten om bussbranschens organisation och de ekonomiska villkor som gäller för transporter både i och utanför Sverige.

Professionellt bemötande

Målet med delkursen är att du ska känna till aktuella bestämmelser för lastning, lossning, inre säkerhet, lagliga transporter och ett professionellt bemötande av passageraren. Du ska också vara uppdaterad om persontransportmarknadens organisation och ekonomiska villkor.

Kursfakta

Kursen är till för:
Bussförare

Behörighetskrav:
Ta med giltig legitimation.
Obligatorisk närvaro under hela kurstiden.

Reservation:
Tyvärr kan orsaker som sjukdom eller för lågt deltagarantal göra att kursen ställs in, och vi förbehåller oss rätten att ta detta beslut om det krävs. Vi kan dessvärre inte alltid garantera att kursen förläggs till den angivna platsen.

Pris:
1 600 kronor exkl. moms per person. Kurserna förläggs vanligtvis på vardagar eller lördagar.
Behöver du gå din kurs på en söndag är priset 3 200 kronor exkl. moms.

Avbokningsvillkor:
Om du avbokar senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift.

Har du några frågor?
Kontakta STR Service AB, 0418-40 10 00

 

Delkurs 3: Lagar och regler

Har du koll på reglerna om kör- och vilotider? I den här delkursen uppdaterar vi dig som är yrkesförare om de regler som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider, både här i Sverige och utanför.

För buss- och lastbilsförare

Under kursen tar vi även upp reglerna för yrkesmässig trafik och de villkor som gäller för gods- och persontransporter. Du kommer också att få information om den brottslighet (till exempel människosmuggling) som transportnäringen utsätts för så att du får en större möjlighet att kunna förebygga brott.

Förhindra brottslighet

Målet med delkursen är att du ska vara uppdaterad om aktuell lagstiftning och ha fått ökad förståelse för de regler som gäller för arbetstider och färdskrivare och bestämmelserna för gods- och persontransporter. Du ska också ha fått en insikt i hur du kan förebygga brottslighet inom transportnäringen.

Kursfakta

Kursen är till för:
Lastbilsförare och bussförare

Behörighetskrav:
Ta med giltig legitimation.
Obligatorisk närvaro under hela kurstiden.

Reservation:
Tyvärr kan orsaker som sjukdom eller för lågt deltagarantal göra att kursen ställs in, och vi förbehåller oss rätten att ta detta beslut om det krävs. Vi kan dessvärre inte alltid garantera att kursen förläggs till den angivna platsen.

Pris:
1 600 kronor exkl. moms per person. Kurserna förläggs vanligtvis på vardagar eller lördagar.
Behöver du gå din kurs på en söndag är priset 3 200 kronor exkl. moms.

Avbokningsvillkor:
Om du avbokar senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift.

Har du några frågor?
Kontakta STR Service AB, 0418-40 10 00

Delkurs 4: Ergonomi och hälsa

När du kör långa sträckor och inte har möjlighet att röra dig så mycket behöver du tänka på hur du kan hålla din kropp frisk.

För buss- och lastbilsförare

Den här delkursen ger dig information om vikten av god hälsa, att äta bra och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt. Som yrkesförare händer det ibland att man är först på plats efter att en olycka inträffat. Den här kursen ger dig råd för hur du vidtar rätt åtgärder vid en olycksplats.

Ge rätt hjälp vid en olycka

Målet med delkursen är att du ska ha blivit medveten om din fysiska och psykiska förmåga och om hur du kan förebygga fysiska risker. Du ska också kunna ge rätt hjälp vid en olycksplats.

Kursfakta

Kursen är till för:
Lastbilsförare och bussförare

Behörighetskrav:
Ta med giltig legitimation.
Obligatorisk närvaro under hela kurstiden.

Reservation:
Tyvärr kan orsaker som sjukdom eller för lågt deltagarantal göra att kursen ställs in, och vi förbehåller oss rätten att ta detta beslut om det krävs. Vi kan dessvärre inte alltid garantera att kursen förläggs till den angivna platsen.

Pris:
1 600 kronor exkl. moms per person. Kurserna förläggs vanligtvis på vardagar eller lördagar.
Behöver du gå din kurs på en söndag är priset 3 200 kronor exkl. moms.

Avbokningsvillkor:
Om du avbokar senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift.

Har du några frågor?
Kontakta STR Service AB, 0418-40 10 00

 

Delkurs 5: Trafiksäkerhet och kundfokus

Lär dig att öka säkerheten och minska riskerna i trafiken. I den här delkursen uppdateras du om hur du säkerställer medtrafikanters och passagerares säkerhet och bekvämlighet.

För buss- och lastbilsförare

Kursen behandlar också risker i trafiken och uppträdande vid krissituationer.
Vi går dessutom in på hur du kan förbättra relationen till dina kunder så att ditt företags anseende kan höjas.

Var ett föredöme i trafiken

Målet med delkursen är att öka kunskap och förändra beteenden och attityder på ett sätt som gör att du blir ett föredöme i trafiken så att du kan bidra till att trafiksäkerheten höjs.

Du ska efter utbildningen kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt, vara medveten om risker i trafiken och kunna bedöma krissituationer. Dessutom är ett mål att du ska kunna arbeta för ditt företags anseende i mötet med kunder.

Kursfakta

Kursen är till för:
Lastbilsförare och bussförare

Behörighetskrav:
Ta med giltig legitimation.
Obligatorisk närvaro under hela kurstiden.

Reservation:
Tyvärr kan orsaker som sjukdom eller för lågt deltagarantal göra att kursen ställs in, och vi förbehåller oss rätten att ta detta beslut om det krävs. Vi kan dessvärre inte alltid garantera att kursen förläggs till den angivna platsen.

Pris:
1 600 kronor exkl. moms per person. Kurserna förläggs vanligtvis på vardagar eller lördagar.
Behöver du gå din kurs på en söndag är priset 3 200 kronor exkl. moms.

Avbokningsvillkor:
Om du avbokar senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift.

Har du några frågor?
Kontakta STR Service AB, 0418-40 10 00